Inzagerecht AVG geldt ook voor verzoekschriftencommissie

De Europese privacywet AVG geldt voor allerlei publieke instanties, zo blijkt uit een uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van een vraag van een Duitse bestuursrechter. Iemand had verzocht om inzage in de persoonsgegevens die over hem waren geregistreerd bij de commissie verzoekschriften van het parlement van de Duitse deelstaat Hessen. Dat verzoek werd door de voorzitter van het parlement afgewezen. De verzoeker wendde zich daarna tot de Duitse rechter, die vragen stelde aan het Europese Hof.

De Autoriteit Persoonsgegevens legt een boete op van € 725.000 vanwege het gebruik van vingerafdrukken van werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft aan een (momenteel nog onbekend) bedrijf een boete van 725.000 euro opgelegd, omdat het bedrijf haar medewerkers liet in- en uitklokken door een scan van hun vingerafdruk te maken.

Duidelijkheid voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals inzake de AVG

Vorig jaar schreef ik voor Accountancy Vanmorgen het artikel “AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’”. In de sector van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en salarisprofessionals bestond verdeeldheid over de vraag of zij, als zij opdrachten uitvoeren voor hun cliënten, ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bescherming van de horizontale privacy

Als het gaat om privacy denken we vaak aan grote Amerikaanse ondernemingen die over iedere wereldburger persoonsgegevens verzamelen. Maar privacy speelt ook tussen burgers onderling, bijvoorbeeld doordat mensen compromitterend beeldmateriaal op internet publiceren over anderen.

Eén jaar AVG, waar staan we?

Iedereen weet inmiddels wel dat op 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbe-scherming (‘AVG’) van toepassing is geworden. Hoewel de Europese wetgever organisaties twee jaar de tijd heeft gegeven om zich op de AVG voor te bereiden (de AVG was immers al sinds 25 mei 2016 definitief), sloeg op 25 mei 2018 toch de paniek toe. Hoe staan we er na alle hectiek één jaar later voor?

Publicatie ongeanonimiseerde uitspraak in strijd met privacywet

Uit een recent bekend gemaakte uitspraak van Gerechtshof Den Haag blijkt dat een juridisch uitgever de persoonsgegevens van een autobestuurder niet ongeanonimiseerd mocht publiceren in een juridische vaktijdschrift. Het slachtoffer beschouwde de publicatie als een onrechtmatige inbreuk op zijn privacy en startte een procedure tegen de uitgever.