VoetbalTV-uitspraak geen gelopen race voor direct marketing

Het was voor VoetbalTV geen rustige tijd. De voetbalapplicatie werd door de Autoriteit Persoonsgegevens beboet wegens het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de AP in het onderzoek onzorgvuldig te werk was gegaan waardoor de boete onterecht was opgelegd. Had een zorgvuldig onderzoek van de AP tot dezelfde uitkomst geleid? Of moet er iets meer nuance worden aangebracht in de uitspraak van de rechtbank?

Privacy Shield-uitspraak Europees Hof met grote gevolgen

Op 16 juni jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Privacy Shield-besluit ongeldig verklaard. Privacy Shield is de naam van de afspraken die Europa met de Verenigde Staten heeft gemaakt over naleving van de Europese privacyregels als persoonsgegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten worden opgeslagen.

Inzagerecht AVG geldt ook voor verzoekschriftencommissie

De Europese privacywet AVG geldt voor allerlei publieke instanties, zo blijkt uit een uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van een vraag van een Duitse bestuursrechter. Iemand had verzocht om inzage in de persoonsgegevens die over hem waren geregistreerd bij de commissie verzoekschriften van het parlement van de Duitse deelstaat Hessen. Dat verzoek werd door de voorzitter van het parlement afgewezen. De verzoeker wendde zich daarna tot de Duitse rechter, die vragen stelde aan het Europese Hof.

Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders

In een nieuwsbericht van 12 maart jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekend gemaakt dat de Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders door middel van het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’. Het betekent dat gehoor is gegeven van de vele klachten van met name zzp’ers over ongevraagde aanbiedingen.. In dit artikel leest u hier meer over.

Nieuwe overheidsregisters voor aandeelhouders en andere belanghebbenden bij de bv

Op dit moment is de Nederlandse overheid bezig met de voorbereiding van nieuwe regelgeving voor twee landelijke registers, waarin gegevens van aandeelhouders en uiteindelijk belanghebbenden bij Nederlandse rechtspersonen zullen worden opgenomen.

Het 'regent' privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen half jaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 32% van de gevallen gingen het om de schending van rechten van de betreffende personen. Andere klachten (15%) betroffen het verwerken van meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en (12%) het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derde partijen.