De mailbox van een werknemer doorzoeken? Of toch maar niet?

Mag een werkgever zomaar de mailbox van een werknemer doorzoeken? Het antwoord op deze vraag kwam recent weer eens aan bod in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Deze recente uitspraak leert dat onrechtmatige inzage in e-mails de werkgever duur kan komen te staan.

Duidelijkheid voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals inzake de AVG

Vorig jaar schreef ik voor Accountancy Vanmorgen het artikel “AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’”. In de sector van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en salarisprofessionals bestond verdeeldheid over de vraag of zij, als zij opdrachten uitvoeren voor hun cliënten, ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Naleving cao’s gaat voor nakomen privacyverplichtingen

Nakoming van de privacy-verplichtingen is bij arbeidsovereenkomsten altijd relevant. In de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 5 maart 2018 is de vraag beantwoord wanneer werkgevers personeelsgegevens aan derden mogen verstrekken. In dit artikel leest u meer over de inhoud van deze uitspraak.

Welke rol heeft een payrollbedrijf binnen de AVG?

In het proces van gegevensverwerking onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) spelen de verschillende rollen van de betrokken partijen een belangrijke rol. Een verwerker heeft bijvoorbeeld doorgaans minder vergaande verplichtingen dan een (verwerkings)verantwoordelijke. In dit artikel wordt nader ingegaan op deze rol van payrollbedrijven.

Eenmanszaken krijgen nieuw btw-nummer

Op 19 december 2018 heeft het Ministerie van Financiën bekend gemaakt dat het btw-nummer zal worden aangepast, waarmee de Belastingdienst aan de eis gaat voldoen voor een alternatief voor het huidige btw-nummer.

'Werkgeversaansprakelijkheid’ onder de AVG

De praktische werking van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) wordt steeds duidelijker. Echter, over bijvoorbeeld datalekken bestaan nog wel onduidelijkheden bij ondernemingen. Van belang hierbij is het antwoord op de vraag of een onderneming (civielrechtelijk) aansprakelijk is voor schade als gevolg van een datalek, dat door een eigen personeelslid is veroorzaakt en of de onderneming deze schade op het personeelslid kan verhalen.