Registratiefouten door de overheid

Op 4 januari jl. is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Het meldpunt helpt bij het corrigeren van fouten in overheidsregistraties, waardoor het eenvoudiger moet worden om verkeerd geregistreerde gegevens van burgers, ondernemingen en/of overheidsorganisaties op overheidswebsites te laten aanpassen.

Inzagerecht AVG geldt ook voor verzoekschriftencommissie

De Europese privacywet AVG geldt voor allerlei publieke instanties, zo blijkt uit een uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van een vraag van een Duitse bestuursrechter. Iemand had verzocht om inzage in de persoonsgegevens die over hem waren geregistreerd bij de commissie verzoekschriften van het parlement van de Duitse deelstaat Hessen. Dat verzoek werd door de voorzitter van het parlement afgewezen. De verzoeker wendde zich daarna tot de Duitse rechter, die vragen stelde aan het Europese Hof.

RDW datalek – welk staartje krijgt dit muisje?

Het ernstigste overheidsdatalek van de afgelopen tijd is ongetwijfeld het op 24 juli jl. bekend gemaakte datalek bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Boete HaGaZiekenhuis

Op 16 juli 2019 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens bekend gemaakt dat zij het HagaZiekenhuis een boete heeft opgelegd van 460.000 euro, omdat diverse medewerkers van het ziekenhuis ongeoorloofd in het medisch dossier van een bekende Nederlander hadden gekeken. Hiermee deelt de Autoriteit Persoonsgegevens de eerste boete uit in verband met schending van de Algemene verordening gegevensbescherming.