Ellen Timmer

Ellen (E.C.) Timmer is een ervaren ondernemingsrechtadvocaat die zich bezig houdt met het financiële recht, onder andere de Wet normering topfunctionarissen (WNT), de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en gedeelten van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Haar belangstelling voor databescherming en privacy werd gewekt vanwege het feit dat diverse regelgeving, onder andere financieelrechtelijke voorschriften, ondernemingen en organisaties verplichten tot verwerking van persoonsgegevens.

Binnen het team besteedt zij onder meer aandacht aan naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming in het kader van de witwasbestrijding (Wwft), wat de regelgeving inzake de ‘uiteindelijk belanghebbende’ en het ubo-register omvat.