Hulp nodig?

Wij bieden verschillende diensten aan waardoor u kunt voldoen aan de AVG en (indien relevant) andere branchespecifieke regelgeving. Hierdoor vermijdt u het risico op overtreding van wet- en regelgeving, imagoschade, boetes en dergelijke. Daarnaast bent u in staat om de kansen en voordelen van de data die u verzamelt, optimaal te benutten. Wat kunt u verwachten?

  • Pragmatische adviezen over uw positie, beleid en do’s en don’ts in het kader van privacy wet- en regelgeving.

  • Vormgeven en vastleggen van het beleid op privacygebied. Denk hierbij ook aan specifiek (privacy)beleid voor uw werknemers in documenten zoals personeelshandboek, gebruiksovereenkomst voor communicatiemiddelen (laptop, tablet, mobiele telefoon), datalekprotocol en dergelijke.
  • Opstellen van diverse documenten waardoor u aan uw verplichtingen voldoet, denk hierbij aan een verwerkersovereenkomst met leveranciers of uw klanten, een privacy statement, een verwerkingsregister, disclaimers of een cookie statement.
  • Beoordelen van documenten (bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst) die aan u worden voorgelegd of van juridische aspecten van risico beperkende maatregelen, zoals te stellen eisen aan leveranciers, cybersecurity verzekeringen en softwarepakketten.

Ten slotte bent u ook voor 'damage control' bij ons aan het goede adres. Denk hierbij onder meer aan (het melden van) datalekken, de beoordeling van aansprakelijkheidsrisico’s en claimmogelijkheden, het voeren van juridische procedures over privacy gerelateerde zaken en communicatie met de Autoriteit Persoonsgegevens in die gevallen.

Pellicaan Advocaten werkt nauw samen met de IT-security-advisors van Mazars. Ze hebben ruime kennis en ervaring in certificeringen en assurance op het gebied van informatiebeveiliging. Daarnaast kunnen zij penetratietesten en vulnerabilityscans uitvoeren om de weerbaarheid van uw IT-omgeving te testen. Zij kunnen ook een Privacy Impact Assessment bij uw organisatie uitvoeren, zodat u inzicht krijgt in de mate waarin uw organisatie of (nieuw) product/dienst voldoet aan privacywet- en regelgeving.

Daarnaast kan Mazars u bijstaan als zich in uw organisatie interne of externe incidenten hebben voorgedaan op het gebied van IT, waarbij digitaal bewijs van belang kan zijn. Wij adviseren u graag over het nut en de noodzaak van dergelijke diensten en brengen u graag met hen in contact.