Privacy en de uitzendbranche

Veel uitzendondernemingen kunnen nog stappen maken in het voldoende aan de AVG. Wij kunnen u daarbij helpen!

Google Analytics binnenkort verboden?!

De Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit (Datenschutzbeh├Ârde) heeft besloten dat het gebruik van Google Analytics in strijd is met de AVG. De Oostenrijke privacytoezichthouder oordeelde dat bij het gebruik van Google Analytics persoonsgegevens (waaronder user identifiers, IP-adressen en browserparameters) gedeeld worden met Google in de VS. Na de Schrems II uitspraak van het Europese Hof van Justitie mogen persoonsgegevens alleen onder doorgegeven worden naar derde landen als er voldoende aanvullende waarborgen getroffen zijn. De gebruiker van Google Analytics in dit geval voldeed daar niet aan.

Registratiefouten door de overheid

Op 4 januari jl. is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Het meldpunt helpt bij het corrigeren van fouten in overheidsregistraties, waardoor het eenvoudiger moet worden om verkeerd geregistreerde gegevens van burgers, ondernemingen en/of overheidsorganisaties op overheidswebsites te laten aanpassen.

Is het ubo-register wel een goed idee?

Bij diverse rechterlijke instanties is de vraag aan de orde gesteld of het register proportioneel is en of de opgenomen (persoons)gegevens een inbreuk zijn op de grondrechten.

VoetbalTV-uitspraak geen gelopen race voor direct marketing

Het was voor VoetbalTV geen rustige tijd. De voetbalapplicatie werd door de Autoriteit Persoonsgegevens beboet wegens het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. Rechtbank Midden-Nederland oordeelde dat de AP in het onderzoek onzorgvuldig te werk was gegaan waardoor de boete onterecht was opgelegd. Had een zorgvuldig onderzoek van de AP tot dezelfde uitkomst geleid? Of moet er iets meer nuance worden aangebracht in de uitspraak van de rechtbank?

De mailbox van een werknemer doorzoeken? Of toch maar niet?

Mag een werkgever zomaar de mailbox van een werknemer doorzoeken? Het antwoord op deze vraag kwam recent weer eens aan bod in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam. Deze recente uitspraak leert dat onrechtmatige inzage in e-mails de werkgever duur kan komen te staan.