Overnames

In het overnameproces speelt de AVG in diverse opzichten een rol. In een due diligence onderzoek moet bijvoorbeeld goed in de gaten worden gehouden welke persoonsgegevens met een potentiële koper worden gedeeld, of de gedeelde gegevens noodzakelijk zijn voor het due diligence onderzoek, wie er toegang hebben tot de gedeelde gegevens en hoe de dataroom is beveiligd. Daarnaast zal de adviseur die het onderzoek heeft uitgevoerd in veel gevallen de beoordeelde informatie gedurende een bepaalde periode onder zich houden, bijvoorbeeld met het oog op geschillen achteraf. Ook voorafgaand aan en na het due diligence onderzoek moeten partijen uiteraard handelen in overeenstemming met de AVG.

Daarnaast moet ook de bedrijfsvoering van de doelvennootschap aan de AVG voldoen. Steeds vaker zijn privacy en security een onderdeel van het due diligence onderzoek en moet de verkopende partij instaan voor geleden en veroorzaakte schades en boetes tot aan de overnamedatum. Het niet voldoen aan de AVG kan ook een drukkend effect hebben op de koopprijs voor de over te nemen doelvennootschap.

Ook inhoudelijk kan privacy een rol spelen in het overnameproces. Denk daarbij aan de situatie dat een klantenbestand (met consumenten) in de verkoop is betrokken. De verkopende partij moet een grondslag hebben voor een dergelijke overdracht en mogelijk moeten de betreffende betrokkenen over een dergelijke overdracht worden geïnformeerd.

Terug naar alle thema's