Xander Alders

Xander (A.A.W.) Alders is sinds 2006 werkzaam bij Pellicaan Advocaten en is naast zijn specifieke kennis van het privacyrecht gespecialiseerd in het ondernemings- en vennootschapsrecht, contractenrecht en huurrecht. Ook houdt hij zich veelvuldig bezig met de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Met name de samenloop tussen deze rechtsgebieden en interesses en het privacyrecht hebben zijn bijzondere aandacht. Xander is van mening dat zorg voor privacy weliswaar niet meer is weg te denken uit onze maatschappij, maar dat dit niet betekent dat privacy een belemmering zou moeten zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Xander verzorgt ook seminars en lezingen op privacy gebied.

Xander is lid van de Vereniging Privacyrecht.