Registratiefouten door de overheid

28 januari 2021

Op 4 januari jl. is het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) van start gegaan. Het meldpunt helpt bij het corrigeren van fouten in overheidsregistraties, waardoor het eenvoudiger moet worden om verkeerd geregistreerde gegevens van burgers, ondernemingen en/of overheidsorganisaties op overheidswebsites te laten aanpassen. Melding van een registratiefout kan worden gedaan middels een online-formulier op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG).

Wie kunnen gebruik maken van het MFO?

Het MFO en de RvIG zijn er zowel voor burgers, ondernemingen (waaronder zelfstandigen en het midden- en kleinbedrijf) als voor overheidsorganisaties.

Enkele voorbeelden

Voorbeeld 1

Een bedrijf wordt gesplitst in twee bedrijven en de auto’s van de eigenaar van het bedrijf worden vervolgens op beide bedrijven geregistreerd, waardoor de eigenaar diverse belastingaanslagen krijgt. De eigenaar krijgt dan zowel met de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel als de RDW te maken.

Voorbeeld 2

Een burger wordt zonder zijn medeweten uit de Gemeentelijke Basisadministratie uitgeschreven omdat niet bekend zou zijn waarheen deze burger is vertrokken. Hierdoor krijgt deze burger, die als zzp’er een nieuw bedrijf wil starten, problemen met de inschrijving van zijn bedrijf bij de Kamer van Koophandel.

Voorbeeld 3

Een bedrijf ontvangt op zijn bedrijfsadres post van een ander bedrijf dat daar niet is gevestigd. Mocht blijken dat dit bedrijf hoge schulden heeft en er staat een deurwaarder op de stoep, kan dit problemen opleveren voor het bedrijf.

Werkwijze van het MFO?

Het MFO verwijst naar de juiste overheidsorganisatie die verder kan helpen met het corrigeren van de registratiefout, maar helpt ook om fouten en problemen op te lossen, die door de onjuiste registratie zijn ontstaan. Denk hierbij aan de burger die ten onterechte aanmaningen of boetes krijgt. Zijn er meerdere overheidsorganisaties betrokken bij de onjuiste registratie, dan helpt het MFO de burger om de onjuiste gegevens te laten corrigeren. Het kan ook voorkomen dat de gegevens wel juist zijn geregistreerd, maar dat ze op een verkeerde wijze worden geïnterpreteerd. Ook dan kan het MFO door de burger worden ingeschakeld.

Ook slachtoffer van identiteitsfraude?

Het feit dat er fout is geregistreerd, kan ook het gevolg zijn van identiteitsfraude. Criminelen maken in een dergelijk geval gebruik van andere identiteitsgegevens om bijvoorbeeld artikelen te kopen zonder deze zelf te betalen. Het is daarom van groot belang dat persoonsgegevens bij de overheid juist zijn geregistreerd, omdat veel overheidsdiensten op basis van deze gegevens worden aangeboden.

De RvIG kan ingeval van identiteitsfraude adviseren bij de te ondernemen stappen en bij het oplossen van eventuele bijkomende problemen, maar kan ook assisteren bij het laten corrigeren van fout geregistreerde persoons- en/of bedrijfsgegevens. De RvIG werkt dan samen met het MFO, omdat deze foute registratie verband kan houden met identiteitsfraude. Voorkom dus problemen door onmiddellijk te reageren als er gegevens verkeerd geregistreerd staan.

Vragen?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neemt u dan gerust contact op met Lisanne Wigboldus, lisanne.wigboldus@pellicaan.nl.