Privacy Shield-uitspraak Europees Hof met grote gevolgen

21 juli 2020

Op 16 juni jl. heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie het Privacy Shield-besluit ongeldig verklaard (persbericht). Privacy Shield is de naam van de afspraken die Europa met de Verenigde Staten heeft gemaakt over naleving van de Europese privacyregels als persoonsgegevens van Europese burgers in de Verenigde Staten worden opgeslagen.

Beschermingsniveau

De zaak is aanhangig gemaakt door een Oostenrijker, Max Schrems, die de Ierse privacy-toezichthouder heeft verzocht Facebook te verbieden om zijn persoonsgegevens naar de servers van het bedrijf in de Verenigde Staten door te geven, omdat zijn persoonsgegevens in de Verenigde Staten onvoldoende worden beschermd. Dat beschermingsniveau is voor alle Europese burgers van belang.

Het Hof is onder meer van oordeel dat het beschermingsniveau in de Verenigde Staten onvoldoende is. De Amerikaanse regels inzake nationale veiligheid, het algemeen belang en de naleving van de hun wetgeving hebben voorrang, waardoor inmenging mogelijk wordt in de grondrechten van de personen van wie persoonsgegevens naar de Verenigde Staten worden doorgegeven. Onder meer kunnen grondrechten worden geschonden door middel van de Amerikaanse surveillanceprogramma’s. Ook de rechtsbescherming wordt onvoldoende geacht.

De uitspraak heeft grote gevolgen voor internationaal opererende ondernemingen die persoonsgegevens van Europeanen in de Verenigde Staten opslaan.

Meer informatie

Het persbericht van het hof kunt u hier lezen. Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van de specialisten van onze privacyteam, https://privacy-recht.com/ons-team