Pensioen

Pensioenuitvoerders, zoals pensioenfondsen en pensioenverzekeraars, beschikken over veel persoonsgegevens. Deze zijn doorgaans afkomstig van werkgevers van wie de pensioenen bij de pensioenuitvoerder zijn ondergebracht. Pensioenuitvoerders moeten daarbij steeds beoordelen of de verkregen informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht (neergelegd in de uitvoeringsovereenkomst). Deze gegevens kunnen echter (mede gezien de langdurige relatie met de betreffende werknemers) na verloop van tijd wijzigen. Daarbij kan de situatie ontstaan dat een pensioen niet kan worden uitgekeerd, omdat de betreffende persoon niet is te achterhalen. Lees in dit verband dit artikel van de website van Rijksoverheid. De pensioenuitvoerder heeft vooralsnog beperkte mogelijkheden om actuele gegevens op te vragen.

Bij een waardeoverdracht van het pensioen is het zaak dat een pensioenuitvoerder goed in de gaten houdt of de persoonsgegevens van de vertrokken werknemer nog wel mogen worden bewaard en zo ja, hoe lang. Daarbij is ook van belang dat de overdracht van persoonsgegevens naar de nieuwe pensioenuitvoerder zorgvuldig en op de juiste wijze gebeurt.

Terug naar het thema Arbeid