Bescherming van de horizontale privacy

17 juni 2019

Als het gaat om privacy denken we vaak aan grote Amerikaanse ondernemingen die over iedere wereldburger persoonsgegevens verzamelen, maar privacy speelt ook tussen burgers onderling, bijvoorbeeld doordat mensen compromitterend beeldmateriaal op internet publiceren over anderen.

In toenemende mate fotograferen of filmen mensen met hun smartphones verkeersslachtoffers en andere personen in hulpbehoevende toestand. Ook kunnen burgers zich bezig houden met gezichtsherkenning en locatietracking en persoonsgegevens over het internet verspreiden. Die privacy tussen burgers onderling, maar ook tussen burgers en bedrijven, wordt ook wel ‘horizontale privacy’ genoemd. Op 7 juni jl. stuurde het Ministerie van Rechtsbescherming een brief over dat onderwerp aan de Tweede Kamer. In deze brief wordt aangegeven dat maatregelen zullen worden genomen om de horizontale privacy te verbeteren.

Het kabinet geeft aan het handelingsperspectief van de burger te vergroten, allereerst door hulpmiddelen waarmee mensen makkelijk kunnen zien hoe zij hun rechten kunnen uitoefenen. Verder wordt een laagdrempelige voorziening aangekondigd om privacy-schendend beeldmateriaal van internet te verwijderen en wordt nagegaan of collectieve procedures (bijvoorbeeld door de Consumentenbond of privacy organisaties) vergemakkelijkt kunnen worden. Het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens wordt verhoogd, zodat de Autoriteit beter tegen misstanden kan optreden.

Andere onderwerpen die het kabinet wil aanpakken zijn onder meer:

  • strafbaarstelling wraakporno
  • aanpak filmen van verkeersslachtoffers en andere hulpbehoevenden
  • beteugeling spyware
  • privacywaarborgen smart cities
  • minimumveiligheidseisen IoT-apparaten
  • aanscherping AVG in relatie tot de datamacht grote techbedrijven en profilering
  • mededingingsbeleid in relatie tot online platforms

Advies over privacy is te verkrijgen bij het privacyteam van Pellicaan Advocaten.

Meer weten over de kabinetsplannen? Lees hier de brief van 7 juni 2019  over bescherming van de horizontale privacy.