Het 'regent' privacyklachten bij de Autoriteit Persoonsgegevens

13 december 2018

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen half jaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In 32% van de gevallen gingen het om de schending van rechten van de betreffende personen. Andere klachten (15%) betroffen het verwerken van meer persoonsgegevens dan noodzakelijk en (12%) het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derde partijen.

Uit het de door de Autoriteit Persoonsgegevens hieromtrent opgestelde rapport blijkt, dat alle in behandeling genomen klachten uiteindelijk hebben geleid tot elf onderzoeken bij de organisaties waarover werd geklaagd.