Caro Mennen

Caro (C.G.P.) Mennen is sinds 2012 in dienst bij Pellicaan Advocaten.

Bij Caro kunt u terecht met verschillende vragen op het gebied van het ondernemingsrecht. Binnen het ondernemingsrecht is zij gespecialiseerd in het opstellen van (commerciële) contracten en helpt zij u graag met het helder vastleggen van de afspraken die u met uw klanten, leveranciers of andere samenwerkingspartners wilt maken. Ontstaat er een geschil, dan helpt Caro u graag om uw positie en de gewenste acties te bepalen. Als het geschil niet kan worden overbrugd, zal zij uw belangen ook behartigen in een juridische procedure.

In het verlengde van deze rechtsgebieden ligt het privacy recht. Een rechtsgebied dat sinds de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) meer aandacht krijgt en waarin Caro zich enkele jaren geleden reeds verdiepte. In dat kader is ze ook aangesloten bij de Vereniging Privacy Recht.