Duidelijkheid voor accountants, belastingadviseurs en salarisprofessionals inzake de AVG

3 oktober 2019

Vorig jaar schreef ik voor Accountancy Vanmorgen het artikel “AVG: accountants en belastingadviseurs zijn geen ‘verwerkers’”. In de sector van accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs en salarisprofessionals bestond verdeeldheid over de vraag of zij, als zij opdrachten uitvoeren voor hun cliënten, ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ zijn op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het artikel blijkt een discussie op gang te hebben gebracht bij een aantal beroepsorganisaties op het gebied van accountancy, administratie, belastingadvies en salarisadministratie. Verheugend is dat op 1 oktober jl. bekend is gemaakt dat deze organisaties overeenstemming hebben bereikt over richtsnoeren. In die richtsnoeren zijn de meest voorkomende werkzaamheden in kaart gebracht en wordt aangegeven wanneer de dienstverlener ‘verantwoordelijke’ of ‘verwerker’ is op grond van de AVG.

Het is sympathiek dat mijn naam wordt genoemd als degene die de discussie op gang heeft gebracht. Lees het uitvoerige artikel in Accountancy Vanmorgen van 2 oktober jl., waarin de Nederlandse Organisatie van Accountants en Accountantskantoren (Novak) wordt geciteerd. Novak heeft bij de totstandkoming een belangrijke rol gespeeld, geassisteerd door extern projectmanager Marcel Kurvers.

De richtsnoeren bevatten ook nuttige informatie voor administratieve en fiscale dienstverleners die niet bij een van de genoemde beroepsorganisaties zijn aangesloten.

De richtsnoeren (pdf) kunnen bij de NBA op deze locatie worden gevonden en bij de NOB hier.