Inzagerecht AVG geldt ook voor verzoekschriftencommissie

10 juli 2020

De Europese privacywet AVG geldt voor allerlei publieke instanties, zo blijkt uit een uitspraak van het EU-Hof naar aanleiding van een vraag van een Duitse bestuursrechter. Iemand had verzocht om inzage in de persoonsgegevens die over hem waren geregistreerd bij de commissie verzoekschriften van het parlement van de Duitse deelstaat Hessen. Dat verzoek werd door de voorzitter van het parlement afgewezen. De verzoeker wendde zich daarna tot de Duitse rechter, die vragen stelde aan het Europese Hof.

Overweging Hof

Dat Hof overweegt dat de AVG een uitzondering kent voor verwerking van persoonsgegevens in het kader van activiteiten die buiten de werkingssfeer van het Unierecht vallen. Echter, deze uitzondering moet zeer restrictief worden uitgelegd en geldt derhalve niet voor de verzoekschriftencommissie.

Dat betekent – concludeert het Hof - dat voor de rol van de verzoekschriftencommissie uitsluitend naar de definitie van ‘verwerkingsverantwoordelijke‘ in de AVG moet worden gekeken. Voor die definitie is beslissend dat degene die persoonsgegevens verwerkt, alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. Als dat bij de verzoekschriftencommissie het geval is, is zij verwerkingsverantwoordelijke en moet zij zich aan de AVG houden.

Meer informatie

Persbericht Hof van Justitie van de Europese Unie.

Informatie over databescherming en privacy is te verkrijgen bij de privacyspecalisten van Pellicaan Advocaten. Neemt u gerust contact met hen van hen op.