Kamer van Koophandel stopt met de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders

13 maart 2019

De Kamer van Koophandel heeft naar aanleiding van overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens besloten de verkoop van namen en adressen van zzp’ers en bestuurders per 1 juli 2019 te staken. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is de verkoop van persoonsgegevens via het informatieproduct ‘Adressenbestand Online’ namelijk in strijd met de privacywetgeving. Dit informatieproduct wordt door afnemers gekocht om mensen te benaderen met commerciële bedoelingen. Door onder andere zzp’ers is de afgelopen tijd vaak geklaagd over de overlast van ongevraagde aanbiedingen.

Vorig jaar november maakte de Kamer van Koophandel al bekend te stoppen met de verkoop van telefoonnummers van eenmanszaken, vof’s en maatschappen door telefoonnummers te verwijderen uit het Adressenbestand Online.

Wettelijke taak Kamer van Koophandel

Het behoort tot de taak van de Kamer van Koophandel om door middel van het handelsregister informatie over rechtspersonen en ondernemingen te verschaffen, waartoe ook de gegevens van zzp’ers en bestuurders behoren. Het doel is de rechtszekerheid te waarborgen, nl. om te weten met wie zaken wordt gedaan. In beginsel hoort de Kamer de persoonsgegevens van zzp’ers en bestuurders aan een ieder te verschaffen met dat doel.

De Kamer van Koophandel zal in de komende tijd nagaan in hoeverre andere informatieproducten privacyrisico’s met zich mee brengen en of die risico’s beperkt kunnen worden.

Wijziging handelsregisterwet

Het is goed mogelijk dat de Kamer bepaalde privacybeschermende maatregelen niet kan nemen zonder wijziging van de Handelsregisterwet. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan dat een advies aan de overheid in voorbereiding is, waarin aanbevelingen inzake wijziging van de wet zullen worden gedaan. Een aantal algemene aanbevelingen zijn nu al door de Autoriteit gegeven:

  • Getoetst moet worden of de informatieproducten de rechtszekerheid in het economisch verkeer dienen.
  • Producten die alleen goed zijn voor het commerciële belang van een individueel bedrijf moeten niet meer worden geleverd.
  • Riskante informatieproducten mogen alleen geleverd worden aan afnemers van wie de betrouwbaarheid is getoetst.

Dit is een verheugende ontwikkeling die wij nauwlettend volgen.

Indien uw persoonsgegevens worden misbruikt of mocht u vragen hebben over (de uitoefening van) uw privacyrechten, neem dan gerust contact op met de privacyspecialisten van Pellicaan Advocaten.